Alternative access route for the library’s databases

For some of the library’s licensed e-resources there is an alternative access route activated. You can sign in to the databases interface using your Malmö University computer identity, instead of using the library links where you sign in via proxy server. This service is called Shibboleth and is usually found via the Sign in link at the e-resource interface. Sign in à Sweden/Institution/Shibboleth/SWAMID/ and Malmö university or Malmö högskola.

Alternativ accessväg till bibliotekets databaser

För en del av bibliotekets databaser finns ett alternativt sätt att få tillgång till licensierade e-resurser, istället för att använda bibliotekets länkar där du loggar in via proxy-servern. Detta brukar kallas Shibboleth och du verifierar dig med din datoridentitet från Malmö universitet. Gå till databasens hemsida utan proxylänk, t ex googla fram den. Titta efter Sign in à Sweden/Institution/Shibboleth/SWAMID/ och Malmö universitet eller Malmö högskola.

 

Shibboleth access is activated for Malmö University for these e-resources:

 

·         Dawsonera

·         EBSCO 

·         Elsevier /ScienceDirect

·         Emerald

·         IEEE
Direct url:
https://ieeexplore.ieee.org/servlet/wayf.jsp?entityId=https://idp.mah.se/idp/shibboleth&url=https%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org

·         IngentaConnect

·         Karger

·         Mark Allen /MAG Online library  

·         ProQuest
Direct url:
https://search.proquest.com/?accountid=12249

·         Routledge Handbooks Online

·         Sage Business Cases

·         Sage Journal

·         Sage Knowledge

·         Sage Research Methods (online, cases, datasets, video)

·         Scopus

·         SpringerLink

·         Taylor & Francis

Direct url: https://www.tandfonline.com/action/ssostart?idp=https://idp.mah.se/idp/shibboleth&redirectUri=https://www.tandfonline.com/

·         Wiley
Direct url:
https://onlinelibrary.wiley.com/action/ssostart?idp=https://idp.mah.se/idp/shibboleth&redirectUri=https://onlinelibrary.wiley.com