Pedagogiska resurser

2001-04-26


Klicka här för att starta


Innehållsförteckning

Pedagogiska resurser

Vad?

Karolinska institutets bibliotek

PPT-bild

PPT-bild

PPT-bild

PPT-bild

PPT-bild

Varför?

PPT-bild

Syfte

Organisatoriska utmaningar

Pedagogiska utmaningar

PPT-bild

Hur?

Deltagaranalys

Undervisningsmaterial

Pedagogisk utveckling

Kompetensutveckling

Utvärdering

Utvecklingsmöjligheter

Vi vill:

Det skall vara kul att undervisa!

Uppgift

Uppgift

Uppgift

Diskussion

Författare: annamia

Övrig information:
Creating Knowledge II Malmo 23-24 April 2001