SUHF seminarium augusti 2010

 

Keynote

Marshall Breeding "Developments and trends in the LMS and Discovery areas"

 

LIBRIS enheten

M Hedenström "Nationell infrastruktur" (PP)

A Söderbäck "Samsök, Databrunnar, Libris som lokal OPAC" (pdf)

M Happalainen "Nationell databrunn - en förstudie (PP)

K Olofsson LOPAC 1 (PP)

J Barck LOPAC 2(PP)

 

Leverantörspresentationer

Ex Libris

SerialsSolution (via: styrgruppens sekreterare)

Ebsco (PP)

OCLC (PP)

TING Mats Hernvall (pdf)