personalens ytor, ja även andras...
31 augusti 2004

 

tidplanen:

it-folkets fikarum/sammanträdesrum

it-avdelningen

den inglasade innergården

vy ifrån receptionen/infodisken

här kommer infodiskarna och personalrummen att inrymmas

i denna hörna skall återlämningsautomaten hamna.

aulan

arbetsrum/läsrum mm

 

 

©foto per egevad 2004