konstruktioner 31 augusti 2004

undergolvskonstruktioner på LUT

gymnastiksalen

taket- fläktrummen

trappa

©foto: Per Egevad 2004