Biblioteket
Byggarbetsplatsbesök 31 augusti 2004

entréhallen, hissarna.
hissinstallation
genomgående korridor
fönsterbänk
de stora bibliotekshallarna
intransport
 
här skall återlämningsautomaten stå!

©foto per egevad 2004