Sorteringsanläggningen anländer

8-9 juni 2005

en bil kommer lastad

 

upp hit!

lilla lyftaren

han som kan bestämma assisterade oss

smålygten

stora lyftet

 
sorteringshjulet

 
installation, påbörjad!
 
 

©foto Per Egevad