den 23 juni en dag som alla andra

här har vi E-hyllorna
en korridor sedd på mången annan bild här på dessa sidor
bokhyllornas belysning kopplas
utanför grupprummen
här utträden ingen utan att lånat böckerna!
här sätter vi inte upp en hylla! utan massor av hyllor! från LUTs domäner.

©foto: per egevad 2005